به نام خدا

به اطلاع میرساندمرحله دوم ازمون دان های"۶"به بالای انجمن شیتو ریو کاراته دو ایران طی یک فرایند دوماهه انجام شد وریش سپیدان کاراته کشور وشیتوریو ایران،اساتید وقهرمانان گذشته و حال،با گذراندن آزمون های مربوطه ارتقای درجه یافتند،این برنامه باحضور اساتید: 

علیرضااحسانی طهرانی (بنیان گذارشیتوریو کاراته درایران قهرمان سوم جهان واسیا و رئیس انجمن شیتوریو کاراته ایران)

استاد علیرضا سلیمانی (قائم مقام شیتوریوکاراته ایران کاپیتان وسرمربی سابق تیم ملی کاراته بزرگسالان ایران و مالزی)

استاد محمدرضا رشیدنیا(قهرمان اسبق کاراته اسیاواقیانوسیه عضواسبق تیم ملی کاتا،قهرمان مسابقات بین المللی،سرمربی اسبق تیم ملی کاتای ایران وسالهاسرمربی موفق تیمهای ملی کشور ماکائو)

همچنین سایراساتید اعضای هیات رییسه انجمن:

-سید علی خلیلی (استادموفقی که شاگردانش اولین مدالها ی جهانی واسیایی وهمچون سعید اشتیان وبرادران نعمتی درحال حاضررابرای کشورمان کسب کردند)

- عباس رحیمی (عضو تیم ملی کاتاو مربی اسبق تیم ملی کاتا)

-هاشم ذوالفقاری (قهرمان اسبق کومیته کشور)

-شعبان ساعدی (قهرمان اسبق اسیا واقیانوسیه)

- نجفعلی مقدم (استادارزشمند کاتا ومربی اسبق تیم‌ملی که قهرمان اسیا شدند)

- حمید نادر دل،محمد نصیری،داوودموسوی یوسف فریدون نیا 

-رضاحمیدی پور(مسئولیت برگزاری آزمون) صورت گرفت.