تهران، خیابان مطهری، نبش گلریز، آکادمی ورزشی پرسیا
info@iranshitoryu.com
۰۲۱۸۸۳۰۲۲۳۵
تماس با ما

تمرینات پلیومتریک در کاراته

پلیومتریک یک عقیده، فکر و یا مفهوم جدیدی نیست و سال هاست که برای پیشبرد اجرا و نمایش کارها از آن استفاده گردیده، ولی اخیرا توجه خاصی به آن مبذول شده، تمرینات پلیومتریک از دهه 60 میلادی کاربرد داشته است.

تمرینات پلیومتریک بر اساس استفاده از حرکاتی تعیین شده اند که بسیار شبیه حرکاتی ست که در یک ورزش یا فعالیت خاص به کار می رود تا اجرای آن فعالیت یا ورزش خاص پیشرفت کند. مطالعات زیادی در این زمینه انجام شده اند که نشان می دهد ترکیب تمرینات پلیومتریک و تمرینات وزنی، برای پیشرفت سرعت و قدرت، بسیار بسیار مؤثرند.

پلیومتریک جهت پیشرفت قدرت، از چرخه Stretch Shorten Cycle ، SSC، استفاده می کند. در کل عقیده بر این مبناست که بیشترین مقدار نیرو در کوتاه ترین زمان ممکن به وجود آید. هنگامی که عضله جمع و کوتاه شده است، تحت فشار بوده و در نتیجه انر