"به نام خدا"

•استادپیشکسوت عزیزوقهرمان پرور

جناب اقای سید علی خلیلی

مراتب تبریک‌ وتشکر خود وخانواده شیتوریو کاراته رابه مناسبت موفقیت شاگردان قهرمان کشورتان ،مرتضی ومحمودنعمتی 

در سومین مرحله انتخابی تیم ملی را به جناب عالی ،هیات کاراته قم وجامعه کاراته تبریک میگوییم. 

'علیرضا احسانی طهرانی'