*به نام خدا*

روزمه استاد بزرگوار (فریبرز ذبیحی)

  • فریبرز ذبیحی متولد *1342*در شهر کرمانشاه.
  • شروع کاراته از سال *1358* زیر نظر استاد منوچهر کریمی بنیان گذار کاراته در غرب کشور ابتدا در سبک کان ذن ریو و  از  سال*1367*درسبک  شیتوریو  زیرنظر  استاداحسانی.
  •  دارای دان *9*درحال حاضر در مجموعه سبز ولنجک مشغول تدریس کاراته هستند.
  • دعوت به اردوی تیم ملی درسال*1365*و*1366*.
  • دارای دو فرزند و باز نشسته وزارت جهاد کشاورزی.
  • در زمان خدمت مسئول تربیت بدنی سازمان شیلات ایران.